zwani.com myspace graphic comments
สวัสดี เปิดเทอมแล้วค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของภาคอีสาน


ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ลายขิด
หมู่ที่ 3 บ้านหนองห้าง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


ประวัติความเป็นมาและความสัมพันธ์กับชุมชน

อาชีพจักสานเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทย ควบคู่กับการทำไร่ทำนามาตลอด สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของคนอีสาน จะเกี่ยวข้องกับการจักสานไม้ไผ่ในหลาย ๆ อย่าง เช่น เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันกระติบข้าว ตะกร้า ฝาชี หรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัย การาจักสานจะเป็นกิจวัตรประจำวันของคนอีสานตั้งแต่ครั้งโบราณกาล งานจักสานเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความแข็งแรงเป็นอย่างดี ต้องอาศัยความเพียร พยายามในการจักสาน ต้องใช้ทั้งปาก มือและเท้า เข้าช่วยในการจักสาน ตัวอย่างเช่น การสานกระบุง สานล่างต้องมีขัดก้น มีขา มีสานขอบต้องมัดหวาย และถักอย่างมั่นคงเพราะมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้งานหนักใส่ข้าวสาร ต้องอาศัยความชำนาญเป็นอย่างมากในการสานนอกจากนี้งานจักสานยังมีส่วนช่วยให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วม มีความสามัคคีและมีกิจกรรมร่วมกัน ในการแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น ในงานประเพณีของชาวอีสาน จะมีการรำเซิ้งกระติ๊บ รำเซิ้งกระด้ง กระจาด และพาแลง เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสานได้เป็นอย่างดี

1 ความคิดเห็น:

yawaiam กล่าวว่า...

เป็นงานที่ปราณีตมาก ๆ เลย

อนุบาลราชบุรี